Sổ tay bìa cứng – dắt bút

  • Sổ tay kích thước theo yêu cầu
  • Bìa giấy kraft hoặc chất liệu giấy cứng
  • Có thiết kế dăt bút + bút bi theo màu yêu cầu
  • In ấn nội dung và chất liệu theo yêu cầu
  • Đóng keo gáy hoặc lò xo

Sản phẩm liên quan