Đồng hồ quảng cáo – khung si vàng

  • Khung si vàng
  • Kích thước : đường kính